Drukuj

Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez naszą Instytucję.

Deklaracja dostępności BIPu Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie

Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIPu Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Basen Gogolin: podjazd do wejścia głównego bez barier architektonicznych. Budynek parterowy. Wybrane toalety oraz natryski wyposażone w pochwyty i siedziska dla osób niepełnosprawnych.

Platforma do przekroczenia brodzików.

Hala sportowa w Gogolinie: podjazd do wejścia głównego bez barier architektonicznych. Brak windy. Toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Boiska Orlik: podjazd do wejścia głównego bez barier architektonicznych. Toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce takie znajduje się na parkingu (pierwsze miejsce) i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia, na tym samym poziomie bez progów, schodów itp.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie przepisów prawa, do budynków ZR-S w Gogolinie ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości.

Alternatywny sposób dostępu do treści

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail lub numer telefonu podane w niniejszej deklaracji w sekcji "Informacje zwrotne i dane kontaktowe"

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie można zgłosić na adres e-mail lub numer telefonu podane w niniejszej deklaracji w sekcji "Informacje zwrotne i dane kontaktowe"

Inne informacje i oświadczenia

Dane teleadresowe:

Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Aleja Przyjaciół Dubendorf 1
47-320 Gogolin
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 77 40 76 930

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 wrzesień 2020 18:05 Admin-mh
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 wrzesień 2020 18:05 Admin-mh
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 wrzesień 2020 18:06 Admin-mh
Artykuł został zmieniony. środa, 23 wrzesień 2020 18:02 Admin-mh