Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZR-S.4/2016

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nawiązując do zapytania ofertowego nr ZR-S.4/2016 na:

Remont nawierzchni trawiastej na boisku piłkarskim bocznym w Gogolinie o wymiarze 105m x 60m, polegający na rozplantowaniu 130 ton piasku, wysypaniu 150 kg nawozu fosforowo-potasowego, aeracji wgłębnej, uprawy podłoża nożami - nacinającymi pionowo, staranne wyrównanie boiska włóką i szczotką, wysypanie nawozu azotowego w ilości 80-100 kg oraz nawozu wieloskładnikowego, posianie w odpowiedniej wilgotności nasion trawy w ilości 180-200 kg (w 80% wiechliny łąkowej), wałowanie.
Piasek i podlewanie w gestii zamawiającego.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

ETO Sp. z o. o. sp. Komandytowa

ul. Brzeska 19

55-200 Oława

Oferta przedmiotu zamówienia będzie realizowana za kwotę (brutto): 14904,00 zł
Jednocześnie informuję, że wpłynęło 10 ofert w rozpiętości cenowej: 14 904,00 do 74 844,00 złotych.

Podpisał:

Jerzy Kłeczek
Dyrektor ZR-S w Gogolinie

Poprawiono: środa, 01, czerwiec 2016 10:34

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

Statystyki

Odsłon artykułów:
67100