Informacja o wyborze oferty - nawadnianie płyty boiska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Realizację w systemie projektuj i buduj zadania pn: "Automatyczne nawadnianie płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie w Gogolinie"

wybrano ofertę złożoną przez firmę:


Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew

"Beata" H. Chojnacki

Ul. Chopina 3

58-310 Szczawno-Zdrój

z kwotą ofertową 78597,00 zł brutto.


Pełna informacja o wyborze w formie PDF

Poprawiono: wtorek, 22, październik 2013 12:53

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

Statystyki

Odsłon artykułów:
67102