Przetarg na sprzątanie hali 2014 r.

Gogolin: Usługa sprzątania pomieszczeń w obiekcie Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie tj. hali sportowej położonej w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 141A na 2014r
Numer ogłoszenia: 509844 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie , al. Przyjaciół Dubendorf 1, 47-320 Gogolin, woj. opolskie, tel. 0-77 4076930, faks 0-77 4076931.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zrsgogolin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzątania pomieszczeń w obiekcie Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie tj. hali sportowej położonej w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 141A na 2014r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie stałej czystości w pomieszczeniach ogólnodostępnych: a) korytarze, klatki schodowe - ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego zmywania i czyszczenia podłóg; b) toalety: - utrzymanie w stałej czystości podłóg, ścian oraz wszystkich urządzeń sanitarnych i armatury, - bieżące uzupełnianie: mydła w dozownikach, papieru toaletowego i ręczników papierowych w pojemnikach i dezodorantów zapachowych żelowych, c) opróżnianie codzienne koszy na śmieci; oraz zapewnienia sprzętu i wyposażenia oraz środków chemicznych, myjących, czyszczących, dezynfekujących i toaletowych w ilościach niezbędnych do utrzymania obiektu w stałej czystości.

Załączniki:

1. Ogłoszenie (PDF)
2. SIWZ (PDF)
3. Umowa (PDF)
4. Załącznik 1  (DOC)
5. Załącznik 2 (PDF)
6. Załącznik 2a (PDF)
7. Załącznik 3 (PDF)
8. Załącznik 4 (PDF)
9. Załącznik 5 (DOC)
10. Załącznik 7 (PDF)

Poprawiono: wtorek, 10, grudzień 2013 13:30

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

Statystyki

Odsłon artykułów:
67096