Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprzątanie

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
usługę sprzątania pomieszczeń w obiekcie Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie tj. hali sportowej położonej przy ul. Krapkowickiej 141A w Gogolinie na 2014r. wybrano ofertę złożoną przez firmę:

"SUPERVISION Bargiel i wspólnik" Sp.j.
ul. Bratnia 7
56-400 Oleśnica

Uzasadnienie wybory oferty (PDF)

Poprawiono: piątek, 20, grudzień 2013 14:46

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

Statystyki

Odsłon artykułów:
67107