Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 615488-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie, Krajowy numer identyfikacyjny 53241958900000, ul. al. Przyjaciół Dubendorf  1, 47320   Gogolin, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 4076930, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 0-77 4076931.
Adres strony internetowej (url): www.zrsgogolin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowoa jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego na obiektach ZR_S w Gogolinie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiektach Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie, obejmujących w szczególności: 1) obsługę ratowniczą pływalni krytej, w skład której wchodzą : a) basen sportowy o wymiarach 25 x 8 m, o powierzchni lustra wody 200 m2, o głębokości 1,20-1,80 m, posiadający 4 tory pływackie, b) brodzik o wymiarach 8m x 3,5 m, o powierzchni lustra wody 28 m2 i głębokości 0,8-0,9 m, c) sauna inferencyjna o maksymalnym obciążeniu 6 osób d) sauna sucha o maksymalnym obciążeniu 6 osób. 2) obsługę ratowniczą pływalni odkrytej w Kamieniu Śląskim w skład której wchodzi: a) basen zewnętrzny o wymiarach 19m x 9 m, o powierzchni lustra wody 171 m2 i głębokości od 0,2m -1,8m. w roku 2018 

Całość ogłoszenia do pobrania PDF

Poprawiono: wtorek, 19, grudzień 2017 19:23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego z obiekta Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie (PDF)

Poprawiono: poniedziałek, 11, grudzień 2017 19:30

Informacja o otwarciu ofert – przetarg na ratownictwo wodne

Informacja do pobrania w formie pliku PDF.

Poprawiono: środa, 29, listopad 2017 14:06

Ogłoszenie o przetargu

Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiektach Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie

Ogłoszenie, formularze oferty, wzór umowy, załączniki do pobrania (ZIP)

Poprawiono: poniedziałek, 20, listopad 2017 13:44

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Szczegóły w załączniku (PDF)

Poprawiono: niedziela, 01, styczeń 2017 13:00

Więcej artykułów…

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

Statystyki

Odsłon artykułów:
65966