Przetargi

Przetarg na sprzątanie hali 2014 r.

Gogolin: Usługa sprzątania pomieszczeń w obiekcie Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie tj. hali sportowej położonej w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 141A na 2014r
Numer ogłoszenia: 509844 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie , al. Przyjaciół Dubendorf 1, 47-320 Gogolin, woj. opolskie, tel. 0-77 4076930, faks 0-77 4076931.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zrsgogolin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzątania pomieszczeń w obiekcie Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie tj. hali sportowej położonej w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 141A na 2014r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie stałej czystości w pomieszczeniach ogólnodostępnych: a) korytarze, klatki schodowe - ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego zmywania i czyszczenia podłóg; b) toalety: - utrzymanie w stałej czystości podłóg, ścian oraz wszystkich urządzeń sanitarnych i armatury, - bieżące uzupełnianie: mydła w dozownikach, papieru toaletowego i ręczników papierowych w pojemnikach i dezodorantów zapachowych żelowych, c) opróżnianie codzienne koszy na śmieci; oraz zapewnienia sprzętu i wyposażenia oraz środków chemicznych, myjących, czyszczących, dezynfekujących i toaletowych w ilościach niezbędnych do utrzymania obiektu w stałej czystości.

Załączniki:

1. Ogłoszenie (PDF)
2. SIWZ (PDF)
3. Umowa (PDF)
4. Załącznik 1  (DOC)
5. Załącznik 2 (PDF)
6. Załącznik 2a (PDF)
7. Załącznik 3 (PDF)
8. Załącznik 4 (PDF)
9. Załącznik 5 (DOC)
10. Załącznik 7 (PDF)

Poprawiono: wtorek, 10, grudzień 2013 13:30

Informacja o wyborze oferty - nawadnianie płyty boiska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Realizację w systemie projektuj i buduj zadania pn: "Automatyczne nawadnianie płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie w Gogolinie"

wybrano ofertę złożoną przez firmę:


Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew

"Beata" H. Chojnacki

Ul. Chopina 3

58-310 Szczawno-Zdrój

z kwotą ofertową 78597,00 zł brutto.


Pełna informacja o wyborze w formie PDF

Poprawiono: wtorek, 22, październik 2013 12:53

Przetarg na nawadnianie płyty boiska

Przetarg na realizację w systemie projektuj i buduj zadania pn: Automatyczne nawadnianie płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie w Gogolinie

Numer ogłoszenia: 148632 - 2013; data zamieszczenia: 16.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Ogłoszenie (PDF)

Program funkcjonalno-użytkowy (PDF)

SIWZ (PDF)

 

Poprawiono: wtorek, 22, październik 2013 12:53

Informacja o wyborze oferty - olej opałowy

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie w 2013r.

wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Petrol Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

z kwota ofertową: 75 400,00 zł


Plik do pobrania z pełną informacją (PDF)

Poprawiono: wtorek, 22, październik 2013 12:53

Przetarg - olej opałowy

Gogolin: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Zespołu Rekreacyjno- Sportowego w Gogolinie w 2013r.

Numer ogłoszenia: 30530 - 2013; data zamieszczenia: 22.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

ZAMAWIAJĄCY

Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie , al. Przyjaciół Dubendorf 1, 47-320 Gogolin, woj. opolskie, tel. 0-77 4076930, faks 0-77 4076931.

 

  1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy na olej opałowy-2013 (PDF)
  2. Przetarg olej 2013 SIWZ (PDF)
  3. Załącznik nr 1 (PDF)
  4. Załącznik nr 2 oświadczenie (PDF)
  5. Załącznik nr 2a oświadczenie (PDF)
  6. Załącznik nr 2b oświadczenie osoby fizyczne (PDF)
  7. Projekt umowy (PDF)
  8. Dodatkowe wyjaśnienie (PDF) 

 

 

ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie , al. Przyjaciół Dubendorf 1, 47-320 Gogolin, woj. opolskie, tel. 0-77 4076930, faks 0-77 4076931.

Poprawiono: wtorek, 22, październik 2013 12:53

Więcej artykułów…

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

Statystyki

Odsłon artykułów:
67096