Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty” 

„Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiektach Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie”

Ogłoszenie do pobrania (PDF)

Poprawiono: środa, 14, grudzień 2016 14:45

Informacja o otwarciu ofert – świadczenie kompleksowych usług ratowniczych

Informacja o otwarciu ofert – świadczenie kompleksowych usług ratowniczych (PDF)

Poprawiono: czwartek, 01, grudzień 2016 14:14

Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiektach ZR-S w Gogolinie w 2017r

Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiektach Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  1. Ogłoszenie o przetargu (docx)
  2. Formularz oferty i oświadczenia wstępne (docx)
  3. Oświadczenia dodatkowe (docx)
  4. SIWZ (docx)
  5. Umowa (docx)

Poprawiono: wtorek, 15, listopad 2016 16:51

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprzątanie

Informacja o uchyleniu się od podpisania umowy i wyborze kolejnego wykonawcy

Zamawiający: Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie, Al. Przyjaciół Dubendorf 1, 47-320 Gogolin, tel. 77 4076930 fax 77 4076 931

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: usługa sprzątania pomieszczeń w obiekcie Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie tj. hali sportowej położonej przy ul. Krapkowickiej 141A w Gogolinie na 2014r.
Nazwa, siedziba i adres wykonawcy którego ofertę wybrano:
Konsorcjum Firm „ABC-Service" Sp. j. R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk Zakład Pracy Chronionej ABC –Service Sp. z o.o. Ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

 

Uzasadnienie (PDF)

Poprawiono: poniedziałek, 30, grudzień 2013 19:26

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprzątanie

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
usługę sprzątania pomieszczeń w obiekcie Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie tj. hali sportowej położonej przy ul. Krapkowickiej 141A w Gogolinie na 2014r. wybrano ofertę złożoną przez firmę:

"SUPERVISION Bargiel i wspólnik" Sp.j.
ul. Bratnia 7
56-400 Oleśnica

Uzasadnienie wybory oferty (PDF)

Poprawiono: piątek, 20, grudzień 2013 14:46

Więcej artykułów…

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

Statystyki

Odsłon artykułów:
67105