Przetargi

Informacja o otwarciu ofert – świadczenie kompleksowych usług ratowniczych

Informacja o otwarciu ofert – świadczenie kompleksowych usług ratowniczych (PDF)

Poprawiono: czwartek, 01, grudzień 2016 14:14

Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiektach ZR-S w Gogolinie w 2017r

Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiektach Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  1. Ogłoszenie o przetargu (docx)
  2. Formularz oferty i oświadczenia wstępne (docx)
  3. Oświadczenia dodatkowe (docx)
  4. SIWZ (docx)
  5. Umowa (docx)

Poprawiono: wtorek, 15, listopad 2016 16:51

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprzątanie

Informacja o uchyleniu się od podpisania umowy i wyborze kolejnego wykonawcy

Zamawiający: Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie, Al. Przyjaciół Dubendorf 1, 47-320 Gogolin, tel. 77 4076930 fax 77 4076 931

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: usługa sprzątania pomieszczeń w obiekcie Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie tj. hali sportowej położonej przy ul. Krapkowickiej 141A w Gogolinie na 2014r.
Nazwa, siedziba i adres wykonawcy którego ofertę wybrano:
Konsorcjum Firm „ABC-Service" Sp. j. R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk Zakład Pracy Chronionej ABC –Service Sp. z o.o. Ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław

 

Uzasadnienie (PDF)

Poprawiono: poniedziałek, 30, grudzień 2013 19:26

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprzątanie

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
usługę sprzątania pomieszczeń w obiekcie Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie tj. hali sportowej położonej przy ul. Krapkowickiej 141A w Gogolinie na 2014r. wybrano ofertę złożoną przez firmę:

"SUPERVISION Bargiel i wspólnik" Sp.j.
ul. Bratnia 7
56-400 Oleśnica

Uzasadnienie wybory oferty (PDF)

Poprawiono: piątek, 20, grudzień 2013 14:46

Przetarg na sprzątanie hali 2014 r.

Gogolin: Usługa sprzątania pomieszczeń w obiekcie Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie tj. hali sportowej położonej w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 141A na 2014r
Numer ogłoszenia: 509844 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie , al. Przyjaciół Dubendorf 1, 47-320 Gogolin, woj. opolskie, tel. 0-77 4076930, faks 0-77 4076931.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zrsgogolin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzątania pomieszczeń w obiekcie Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie tj. hali sportowej położonej w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 141A na 2014r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie stałej czystości w pomieszczeniach ogólnodostępnych: a) korytarze, klatki schodowe - ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego zmywania i czyszczenia podłóg; b) toalety: - utrzymanie w stałej czystości podłóg, ścian oraz wszystkich urządzeń sanitarnych i armatury, - bieżące uzupełnianie: mydła w dozownikach, papieru toaletowego i ręczników papierowych w pojemnikach i dezodorantów zapachowych żelowych, c) opróżnianie codzienne koszy na śmieci; oraz zapewnienia sprzętu i wyposażenia oraz środków chemicznych, myjących, czyszczących, dezynfekujących i toaletowych w ilościach niezbędnych do utrzymania obiektu w stałej czystości.

Załączniki:

1. Ogłoszenie (PDF)
2. SIWZ (PDF)
3. Umowa (PDF)
4. Załącznik 1  (DOC)
5. Załącznik 2 (PDF)
6. Załącznik 2a (PDF)
7. Załącznik 3 (PDF)
8. Załącznik 4 (PDF)
9. Załącznik 5 (DOC)
10. Załącznik 7 (PDF)

Poprawiono: wtorek, 10, grudzień 2013 13:30

Więcej artykułów…

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

Statystyki

Odsłon artykułów:
49670