Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 3/2017

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 3/2017
O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 30 000 EURO
(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

I. NABYWCA:
Gmina Gogolin
Ul. Krapkowicka 6
47-320 Gogolin
NIP 1990103052

II. ODBIORCA:
Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Al. Przyjaciół Dűbendorf 1
47-320 Gogolin
REGON 532419589, Jednostka samorządowa gminy Gogolin

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.Rozbiórka ogrodzenia betonowego o długości 190m i wysokości 1,90m.
2.Rozbiórka fundamentów (słupów).
3.Wywóz i utylizacja gruzu.
4.Zakup i montaż ogrodzenia betonowego 190m o wysokości 2,00m (płytowego)
5.Montaż w ogrodzeniu - furtki wejściowej o szerokości 1,00m (panelowa) z wkładką
patentową i klamką.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

II. Termin wykonania:
Do 15 września 2017r.

Pełny tekst zapytania ofertowego do pobrania (PDF)

Poprawiono: piątek, 28, lipiec 2017 13:46

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr ZR-S.5/2016

Nawiązując do zapytania ofertowego nr ZR-S.5/2016 na:

Usługę sprzątania pomieszczeń w obiekcie Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie tj. hali sportowej położonej przy ul. Krapkowickiej 141A w Gogolinie na 2017r.
Dyrektor ZR-S w Gogolinie informuje, że w wyniku zaproszenia do składania ofert wpłynęły 3 oferty. W wyniku negocjacji wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

MEGA-COR
ul. Kusocińskiego 10/24
59-920 Bogatynia

Jednocześnie informuję, że wpłynęły oferty firm:

1. ABC Service Sp.j. lider konsorcjum
R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk
Ul. Bolesławiecka 15
53-614 Wrocław
Cena oferty 138 006,00 zł

2. MEGA-COR
ul. Kusocińskiego 10/24
59-920 Bogatynia
Cena oferty 104 181,00 zł

3. Jan Raszka
RAJAN A.U.H.
Ul. Dworska 2/2
45-752 Opole
Cena oferty 137 153,61 zł

 

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa.

Podpisał:
Adam Gacka
Dyrektor ZR-S w Gogolinie

Poprawiono: poniedziałek, 16, styczeń 2017 13:53

Informacja o uchyleniu się od podpisania umowy

Gogolin, 10.01.2017

Informacja o uchyleniu się od podpisania umowy

Zamawiający: Zespół Rekreacyjno – Sportowy w Gogolinie, Al. Przyjaciół Dubendorf 1,
47-320 Gogolin

Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku. Szacunkowa wartość
zamówienia do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia: Usługa sprzątania pomieszczeń w obiekcie Zespołu Rekreacyjno –
Sportowego w Gogolinie, tj. hali sportowej położonej przy ul. Krapkowickiej
141A w Gogolinie w 2017 roku

Uzasadnienie: W związku z tym, że wykonawca którego oferta została wybrana w wyniku analizy i przeglądu otrzymanych ofert, tj. firma Supervision Bargiel i wspólnik sp. j., ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica uchylił się od zawarcia umowy i nie podjął się czynności realizacji zamówienia w dniu 2 stycznia 2017 roku.

Poprawiono: poniedziałek, 16, styczeń 2017 13:53

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. ZR-S.5/2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nawiązując do zapytania ofertowego nr ZR-S.5/2016 na:
Usługę sprzątania pomieszczeń w obiekcie Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie tj. hali sportowej położonej przy ul. Krapkowickiej 141A w Gogolinie na 2017r.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

Supervision Bargiel i Wspólnik Sp.j.
Ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa

Jednocześnie informuję, że wpłynęły 3 oferty w przedziałach cenowych brutto od 119890,90 zl do 188 411,40 zł. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa.


Podpisał:
Jerzy Kłeczek
Dyrektor ZR-S w Gogolinie

Poprawiono: środa, 21, grudzień 2016 13:35

Zapytanie ofertowe powtórne nr ZR-S. 5/2016

O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 30 000 EURO
(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

I. Zamawiający:docx
Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Al. Przyjaciół Dűbendorf 1
47-320 Gogolin
NIP 1990010942, REGON 532419589, Jednostka samorządowa gminy Gogolin

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa sprzątania pomieszczeń w obiekcie Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie tj. hali sportowej położonej przy ul. Krapkowickiej 141A w Gogolinie na 2017r.

 

Załączniki:

  1. Formularz oferty (docx)
  2. Załącznik nr 1 - umowa (docx)
  3. Załącznik nr 2 (docx)
  4. Załącznik nr 3 (docx)
  5. Zapytanie ofertowe (docx)

Poprawiono: środa, 07, grudzień 2016 19:57

Więcej artykułów…

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

Statystyki

Odsłon artykułów:
65966