Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 1/2016

Gogolin, 10.02.2016r.

Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Al. Przyjaciół Dűbendorf 1
47-320 Gogolin
Tel. 77/4076930
Fax 77/4076931
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 1/2016
O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 30 000 EURO
(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

I. Zamawiający:
Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Al. Przyjaciół Dűbendorf 1
47-320 Gogolin
NIP 1990010942, REGON 532419589, Jednostka samorządowa gminy Gogolin

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup wraz z transportem 3 szt. lin o długości 25,00 m torowych z dyskami o średnicy Ø 100 mm dla potrzeb treningowych i zawodów pływackich w kolorystyce standardowej w zestawie z napinaczami i sprężynami naciągowymi, zgodnych z przepisami FINA.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. Termin dokonania zakupu i dostawy:
do 30 marca 2016r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu własnym.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać datę lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę

V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr 77 4076931, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie,
do dnia 26.02.2016r. do godziny 13:00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana dnia 01.03.2016r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeniowej Zespołu .
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena brutto 90%,gwarancja 10%.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty za pomocą poczty e-mail.

VIII. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Jerzy Kłeczek pod numerem telefonu 609 090088 wraz z adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX. Załączniki
brak

Plik PDF do pobrania - cały tekst zapytania

Poprawiono: czwartek, 11, luty 2016 12:52

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZR-S.9/2015/pop

Gogolin, dnia 30.12.2015r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nawiązując do zapytania ofertowego nr ZR-S.9/2015/pop na:

Internetowa stacja pomiarowa -służąca do ciągłego pomiaru i regulacji wartości pH, zawartości wolnego chloru w wodzie basenowej, pomiaru potencjału mV oraz do pomiaru temperatury wody.

wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
„ANCHEM” Zbigniew Wojciul
ul. Kościuszki 3/3 78-320 Połczyn Zdrój

Oferta przedmiotu zamówienia będzie realizowana za kwotę (brutto): 22 677,51 zł.
Jednocześnie informuję, że wpłynęły 4 oferty w przedziale cenowym brutto zł (22 677,51 do 35 547,00).

Podpisał:

Jerzy Kłeczek
Dyrektor ZR-S w Gogolinie

Poprawiono: środa, 30, grudzień 2015 15:50

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZR-S.10/2015

Gogolin, dnia 29.12.2015r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nawiązując do zapytania ofertowego nr ZR-S.10/2015 na:

„Zakup 2 szt. wiaty stadionowej dla 14 zawodników rezerwowych na stadion piłkarski wraz z transportem”

wybrano ofertę złożoną przez firmę:

RING Klaudia Sowa
Krasiejów, ul. Młyńska 14
46-040 Ozimek

Oferta przedmiotu zamówienia będzie realizowana za kwotę (brutto): 14 268,00 zł.
Jednocześnie informuję, że wpłynęły 7 ofert w przedziale cenowym zł (14 268,00 do 45 817,50).

Podpisał:

Jerzy Kłeczek
Dyrektor ZR-S w Gogolinie

Poprawiono: wtorek, 29, grudzień 2015 19:46

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nawiązując do zapytania ofertowego nr ZR-S.8/2015 na:

„Usługa sprzątania pomieszczeń w obiekcie Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie tj. hali sportowej położonej przy ul. Krapkowickiej 141A w Gogolinie na 2016r.”

wybrano ofertę złożoną przez firmę:

ABC Service Sp. j. Zakład Pracy Chronionej,
ul. Bolesławiecka 15,
53-614 Wrocław

Oferta przedmiotu zamówienia będzie realizowana za kwotę (brutto) 81 770,40 zł
Jednocześnie informuję, że wpłynęły 4 ofert w przedziale cenowym zł (81 770,40 do 135201,60).

Podpisał:

Jerzy Kłeczek
Dyrektor ZR-S w Gogolinie

Poprawiono: środa, 16, grudzień 2015 15:29

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 10/2015

I. Zamawiający:
Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Al. Przyjaciół Dűbendorf 1
47-320 Gogolin
NIP 1990010942, REGON 532419589, Jednostka samorządowa gminy Gogolin

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup 2 szt. wiaty stadionowej dla 14 zawodników rezerwowych na stadionie piłkarskim wraz z transportem.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
-konstrukcja wykonana z profili aluminiowych,
-tył i boki wykonane z poliwęglanu litego przezroczystego
-podłoga z blachy ryflowanej aluminiowej
-koła jezdne i stopy wiaty do postawienia na utwardzonym terenie
-krzesełka plastikowe pół wysokie (oparcie pleców) w kolorze czerwonym
-na tylnych ścianach napisy: goście, MKS Gogolin

 

Pełny tekst zamówienia (PDF)

Poprawiono: środa, 09, grudzień 2015 15:45

Więcej artykułów…

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

Statystyki

Odsłon artykułów:
67097