Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 5/2015

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 5/2015
O WARTOŚCI ZAMOWIENIA DO 30 000 EURO
(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

I. Zamawiający:
Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Al. Przyjaciół Dűbendorf 1
47-320 Gogolin
NIP 1990010942, REGON 532419589, Jednostka samorządowa gminy Gogolin

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Remont pokrycia dachowego budynku krytej pływalni w Gogolinie wraz z łącznikiem(hall)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia wymiana pokrycia dachowego krytej pływalni w Gogolinie wraz z łącznikiem polegający na ;
-wymianie pokrycia dachu z gontów bitumicznych
- wymianie uszkodzonego deskowania na skutek nieszczelności pokrycia dachu
- wykonanie nowych obróbek kominów
- wymiana rynien i rur spustowych wraz z hakami
- odnowienie tynków na kominach
- remont obudowy okapów na budynku
- remont instalacji odgromowej dachu
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
III. Termin wykonania remontu dachu :
do 18 września 2015r.

 

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (plik Word)

2. Kosztorys nakładczy (plik PDF)

3. Umowa (plik Word)

Poprawiono: środa, 05, sierpień 2015 15:09

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 1/2015 poprawione

I. Zamawiający:
Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Al. Przyjaciół Dűbendorf 1
47-320 Gogolin
NIP 1990010942, REGON 532419589, Jednostka samorządowa gminy Gogolin

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego zabezpieczenia systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości tj. dachu Hali Sportowej w Gogolinie ul. Krapkowicka 141/A

Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF)

2. Rzuty (plik ZIP)

Poprawiono: środa, 08, kwiecień 2015 15:28

Anulowanie zapytania ofertowego nr ZR-S.1/2015r z dnia 20.01.2015.

Zespół Rekreacyjno-Sportowy
w Gogolinie

Gogolin, 25.02.2015r.

 

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie uprzejmie zawiadamia, że w związku z licznymi błędami merytorycznymi w zapytaniu ofertowym nr ZR-S.1/2015 z dnia 20.01.2015r. podjąłem decyzję o
anulowaniu powyższego zapytania ofertowego, którego przedmiotem miało być: zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego zabezpieczenia systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości na dachu Hali Sportowej w Gogolinie.
Za zaistniałą sytuację wszystkich oferentów przepraszam i jednocześnie informuję, że nowe uszczegółowione zapytanie ofertowe dotyczące systemu zabezpieczenia dachu Hali Sportowej w Gogolinie zostanie ponownie ogłoszone w terminie do 31.03.2015r na stronie www.zrsgogolin.pl (bip-ogłoszenia-zapytania).
Zapraszam serdecznie do ponownego udziału w zapytaniu ofertowym.


z poważaniem:

Jerzy Kłeczek
Dyrektor ZR-S w Gogolinie

Poprawiono: środa, 25, luty 2015 14:52

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości

Gogolin, dnia 24.02.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nawiązując do zapytania ofertowego na:
Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego zabezpieczenia systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości na dachu Hali Sportowej w Gogolinie
wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Grupa Alpiniści Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 28
05-082 Stare Babice

Oferta przedmiotu zamówienia będzie realizowana za kwotę (brutto) 34 440,00 zł. Jednocześnie informuję, że wpłynęły 4 oferty.

Podpisał:

Jerzy Kłeczek
Dyrektor ZR-S w Gogolinie

Poprawiono: wtorek, 24, luty 2015 08:58

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 1/2015

I. Zamawiający:
Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Al. Przyjaciół Dűbendorf 1
47-320 Gogolin
NIP 1990010942, REGON 532419589, Jednostka samorządowa gminy Gogolin

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego zabezpieczenia systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości na dachu Hali Sportowej w Gogolinie

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do zamówienia ofertowego ZR-S.  1/1015

Poprawiono: środa, 21, styczeń 2015 16:18

Więcej artykułów…

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

Statystyki

Odsłon artykułów:
67096