Zapytania ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nawiązując do zapytania ofertowego na:
usługę sprzątania pomieszczeń w obiekcie Zespołu Rekreacyjno – Sportowego
w Gogolinie tj. hali sportowej położonej przy ul. Krapkowickiej 141A w Gogolinie na 2015 rok wybrano ofertę złożoną przez firmę:

"ABC-Service" Sp. J.
R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk
Zakład Pracy Chronionej
Ul. Bolesławiecka 15
53-614 Wrocław

Oferta przedmiotu zamówienia będzie realizowana za kwotę (brutto) 94.464,00 zł. Jednocześnie informuję, że wpłynęły 4 oferty.

Podpisał:

Jerzy Kłeczek
Dyrektor ZR-S w Gogolinie

Poprawiono: poniedziałek, 08, grudzień 2014 18:12

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 5/2014

Zamawiający:
Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Al. Przyjaciół Dűbendorf 1
47-320 Gogolin
NIP 1990010942, REGON 532419589, Jednostka samorządowa gminy Gogolin

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa sprzątania pomieszczeń w obiekcie Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie tj. hali sportowej położonej przy ul. Krapkowickiej 141A w Gogolinie na 2015r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do pobrania w formie pliku PDF

Załącznik nr 1 (plik PDF)

Poprawiono: środa, 03, grudzień 2014 14:10

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 3/2014

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 3/2014 (zakup)

I. Zamawiający:
Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Al. Przyjaciół Dűbendorf 1
47-320 Gogolin
NIP 1990010942, REGON 532419589, Jednostka samorządowa gminy Gogolin

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup i dostawa przyczepy lekkiej dwuosiowej do 750 kg

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do pobrania w formie pliku PDF

17.04.2014 Poprawiony opis przedmiotu zamówienia do pobrania w formie pliku PDF

Poprawiono: środa, 23, kwiecień 2014 10:06

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2014

Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie uprzejmie informuje, że na zapytanie ofertowe nr 2/2014 dotyczące zakupu i dostawy kosiarki do koszenia murawy boiska w Gogolinie marki Kubota G23 typu HD wpłynęło 5 ofert. Najniższą cenę zaoferowała firma

Lasel sp z o.o.
Ul. Mikołowska 77
44-203 Rybnik
Cena netto 53 000 zł

Poprawiono: poniedziałek, 24, luty 2014 14:05

Zapytanie ofertowe nr 2/2014

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 2/2014

I. Zamawiający:
Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Al. Przyjaciół Dűbendorf 1
47-320 Gogolin
NIP 1990010942, REGON 532419589, Jednostka samorządowa gminy Gogolin

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup i dostawa kosiarki do koszenia murawy boiska w Gogolinie marki Kubota G23
typu HD
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Kosiarka samojezdna z siedziskiem operatora i wysokim rozładunkiem.
1. Silnik Diesel, wolnossący, minimum 3-cylindrowy, o mocy 23 KM Kosz na trawę o pojemności: 640 l.
2. Szerokość koszenia: 122cm
3. Napęd noży w kosiarce bez paskowy.
4. Napęd między nożami bez paskowy.
5. Kosiarka międzyosiowa minimum 2 nożowa.
6. Wysokość koszenia od minimum 25mm do minimum 100mm.
7. Wylot trawy do kosza bezpośrednio tunelem tylnym – między kołami tylnymi.
8. Podnoszenie kosiarki – hydrauliczne. Podnoszenie kosza na trawę – hydrauliczne. Maksymalna wysokość podnoszenia kosza do rozładunku: 193cm.
9. Hamulce tarczowe mokre lub wielotarczowe mokre.
10. Wspomaganie układu kierowniczego.
11. Prędkość maksymalna 15,5 km/h.
12. Napęd kosiarki samojezdnej: hydrostatyczny, obsługa jazdy przód/tył – jednym pedałem.
13. Wskaźnik obrotów silnika oraz licznik motogodzin.

III. Termin dostawy :


do 25 marca 2014r.


IV. Opis sposobu przygotowania oferty:


Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu własnym
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać datę lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę


V. Miejsce oraz termin składania ofert:


1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr 77 4076931, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zespołu
do dnia 20.02.2014r.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21.02.2014r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 15.000 w siedzibie Zespołu oraz na stronie internetowej.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


VI. Ocena ofert:


Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100%


VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:


O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą poczty e-mail lub listownie.


VIII. Dodatkowe informacje:


Dodatkowych informacji udziela Jerzy Kłeczek pod numerem telefonu 609 090088 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


IX. Załączniki:
Brak

Zapytanie ofertowe nr 2/2014 do pobrania (PDF)

Poprawiono: czwartek, 13, luty 2014 16:36

Więcej artykułów…

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

Statystyki

Odsłon artykułów:
67105