Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 5/2014

Zamawiający:
Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Al. Przyjaciół Dűbendorf 1
47-320 Gogolin
NIP 1990010942, REGON 532419589, Jednostka samorządowa gminy Gogolin

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa sprzątania pomieszczeń w obiekcie Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie tj. hali sportowej położonej przy ul. Krapkowickiej 141A w Gogolinie na 2015r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do pobrania w formie pliku PDF

Załącznik nr 1 (plik PDF)

Poprawiono: środa, 03, grudzień 2014 14:10

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 3/2014

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 3/2014 (zakup)

I. Zamawiający:
Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Al. Przyjaciół Dűbendorf 1
47-320 Gogolin
NIP 1990010942, REGON 532419589, Jednostka samorządowa gminy Gogolin

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup i dostawa przyczepy lekkiej dwuosiowej do 750 kg

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do pobrania w formie pliku PDF

17.04.2014 Poprawiony opis przedmiotu zamówienia do pobrania w formie pliku PDF

Poprawiono: środa, 23, kwiecień 2014 10:06

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2014

Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie uprzejmie informuje, że na zapytanie ofertowe nr 2/2014 dotyczące zakupu i dostawy kosiarki do koszenia murawy boiska w Gogolinie marki Kubota G23 typu HD wpłynęło 5 ofert. Najniższą cenę zaoferowała firma

Lasel sp z o.o.
Ul. Mikołowska 77
44-203 Rybnik
Cena netto 53 000 zł

Poprawiono: poniedziałek, 24, luty 2014 14:05

Zapytanie ofertowe nr 2/2014

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 2/2014

I. Zamawiający:
Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Al. Przyjaciół Dűbendorf 1
47-320 Gogolin
NIP 1990010942, REGON 532419589, Jednostka samorządowa gminy Gogolin

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup i dostawa kosiarki do koszenia murawy boiska w Gogolinie marki Kubota G23
typu HD
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Kosiarka samojezdna z siedziskiem operatora i wysokim rozładunkiem.
1. Silnik Diesel, wolnossący, minimum 3-cylindrowy, o mocy 23 KM Kosz na trawę o pojemności: 640 l.
2. Szerokość koszenia: 122cm
3. Napęd noży w kosiarce bez paskowy.
4. Napęd między nożami bez paskowy.
5. Kosiarka międzyosiowa minimum 2 nożowa.
6. Wysokość koszenia od minimum 25mm do minimum 100mm.
7. Wylot trawy do kosza bezpośrednio tunelem tylnym – między kołami tylnymi.
8. Podnoszenie kosiarki – hydrauliczne. Podnoszenie kosza na trawę – hydrauliczne. Maksymalna wysokość podnoszenia kosza do rozładunku: 193cm.
9. Hamulce tarczowe mokre lub wielotarczowe mokre.
10. Wspomaganie układu kierowniczego.
11. Prędkość maksymalna 15,5 km/h.
12. Napęd kosiarki samojezdnej: hydrostatyczny, obsługa jazdy przód/tył – jednym pedałem.
13. Wskaźnik obrotów silnika oraz licznik motogodzin.

III. Termin dostawy :


do 25 marca 2014r.


IV. Opis sposobu przygotowania oferty:


Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu własnym
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać datę lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę


V. Miejsce oraz termin składania ofert:


1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr 77 4076931, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zespołu
do dnia 20.02.2014r.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21.02.2014r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 15.000 w siedzibie Zespołu oraz na stronie internetowej.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


VI. Ocena ofert:


Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100%


VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:


O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą poczty e-mail lub listownie.


VIII. Dodatkowe informacje:


Dodatkowych informacji udziela Jerzy Kłeczek pod numerem telefonu 609 090088 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


IX. Załączniki:
Brak

Zapytanie ofertowe nr 2/2014 do pobrania (PDF)

Poprawiono: czwartek, 13, luty 2014 16:36

Zapytanie ofertowe nr 1/2014

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 1/2014

I. Zamawiający:
Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Al. Przyjaciół Dűbendorf 1
47-320 Gogolin
NIP 1990010942, REGON 532419589, Jednostka samorządowa gminy Gogolin

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem zamówienia jest:
Automatyczna stacja kontroli parametrów wody basenowej mierząca podstawowe parametry wody, a także pozwalająca archiwizować dane pomiarowe i pokazywać bieżące pomiary na monitorze.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Automatyczna stacja kontroli parametrów wody winna służyć do utrzymania optymalnych parametrów , udostepnienia wizualizacji a także możliwym dostępem do urządzenia po zalogowaniu z dowolnego miejsca. Będzie możliwa także obserwacja w czasie rzeczywistym urządzeń, generowania zestawień, raportów, konfigurowania powiadomień i alarmów SMS oraz dostępem do historii danych np.12 miesięcy wstecz.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.


III. Termin dostawy zamówienia(montażu urządzeń):

do 15 czerwca 2014r.


IV. Opis sposobu przygotowania oferty:


Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu własnym
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać datę lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
- opis działań urządzeń


V. Miejsce oraz termin składania ofert:


1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr 77 4076931, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zespołu
do dnia 20.03.2014r.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21.03.2014r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 15.000 w siedzibie Zespołu oraz na stronie internetowej.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


VI. Ocena ofert:


Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100%


VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:


O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą poczty e-mail lub listownie.


VIII. Dodatkowe informacje:


Dodatkowych informacji udziela Jerzy Kłeczek pod numerem telefonu 609 090088 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


IX. Załączniki:
Brak

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 do pobrania (PDF)

Poprawiono: czwartek, 13, luty 2014 16:36

Więcej artykułów…

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

Statystyki

Odsłon artykułów:
63686