Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2014

Zapytanie ofertowe nr ZR-S. 1/2014

I. Zamawiający:
Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie
Al. Przyjaciół Dűbendorf 1
47-320 Gogolin
NIP 1990010942, REGON 532419589, Jednostka samorządowa gminy Gogolin

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem zamówienia jest:
Automatyczna stacja kontroli parametrów wody basenowej mierząca podstawowe parametry wody, a także pozwalająca archiwizować dane pomiarowe i pokazywać bieżące pomiary na monitorze.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Automatyczna stacja kontroli parametrów wody winna służyć do utrzymania optymalnych parametrów , udostepnienia wizualizacji a także możliwym dostępem do urządzenia po zalogowaniu z dowolnego miejsca. Będzie możliwa także obserwacja w czasie rzeczywistym urządzeń, generowania zestawień, raportów, konfigurowania powiadomień i alarmów SMS oraz dostępem do historii danych np.12 miesięcy wstecz.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.


III. Termin dostawy zamówienia(montażu urządzeń):

do 15 czerwca 2014r.


IV. Opis sposobu przygotowania oferty:


Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu własnym
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać datę lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
- opis działań urządzeń


V. Miejsce oraz termin składania ofert:


1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr 77 4076931, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zespołu
do dnia 20.03.2014r.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21.03.2014r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 15.000 w siedzibie Zespołu oraz na stronie internetowej.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


VI. Ocena ofert:


Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100%


VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:


O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą poczty e-mail lub listownie.


VIII. Dodatkowe informacje:


Dodatkowych informacji udziela Jerzy Kłeczek pod numerem telefonu 609 090088 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


IX. Załączniki:
Brak

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 do pobrania (PDF)

Poprawiono: czwartek, 13, luty 2014 16:36

Zapytanie ofertowe - barierki ochronne

Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie

Al. Przyjaciół Dübendorf 1, 47-320 Gogolin

NIP: 199-001-09-42, REGON: 532419589, Jednostka samorządowa Gminy Gogolin

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Barierki ochronne o wymiarze wysokość 110cm z poprzeczką umieszczona na wysokości 70cm, zamocowane na stałe (beton) minimum 50cm. Średnica poręczy barierki 63mm, poprzeczki min.42mm. Barierki winne być ocynkowane.

 

Szczwgółówy opis przedmiotu zamówienia do pobrania w formie pliku DOCX.

Poprawiono: wtorek, 22, październik 2013 12:53

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

Statystyki

Odsłon artykułów:
67092