Celem działania Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie jest w szczególności:

  1. rozwijanie i udostępnianie materialnej bazy sportowej, rekreacyjnej i szkoleniowej do organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i nauki pływania stanowiącej podstawę upowszechniania sportu,
  2. świadczenie usług w zakresie sportu i rekreacji dla społeczeństwa Gminy i okolic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

 Zespół może również prowadzić działalność w zakresie:

  1. administrowania i zarządzania obiektami i urządzeniami sportowymi,
  2. organizowania imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców miasta i gminy Gogolin,
  3. udostępniania obiektów sportowych, rekreacyjnych oraz pozostałych obiektów dla potrzeb szkolenia i doskonalenia na zlecenie zainteresowanych stowarzyszeń, klubów, osób fizycznych oraz innych podmiotów,
  4. współpracy ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi, placówkami kultury oraz innymi instytucjami na rzecz organizowania wspólnych imprez kulturalno-sportowych,
  5. wydzierżawiania lub wynajmowania pomieszczeń na prowadzenie działalności usługowej,handlowej i gastronomicznej w celu zaspokojenia potrzeb osób korzystających z usług Zespołu.
  6. przewozu w ramach usług własnych, autobusem (GIMBUS) uczniów na zajęcia szkolne w ramach wychowania fizycznego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 maj 2019 19:24 Admin-mh
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 maj 2019 19:25 Admin-mh