INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

            Działając zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego :

„Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiektach Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie na 2020”

Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Otwarcie odbyło się w dniu 04.12.2019r. o godzinie 8:15.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Wykonawca

          Kryterium cena

Kryterium ilość pokazów

1

Ratownictwo Wodne

Filip Orłowski

Ul. Dolina 5B/19

61-551 Poznań

204 016,02 zł

4 pokazy ratownictwa

2

Multigrupa Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 13/1a

50-037 Wrocław

 

222 002,68 zł

4 pokazy ratownictwa

 

Jednocześnie informuję ,iż kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 240 000 zł brutto.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja z otwarcia ofert pdf 194.47 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 04 grudzień 2019 12:08 Super User