INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

            Działając zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego :

  „Usługa sprzątania pomieszczeń w obiekcie Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie tj. hali sportowej  położonej w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 141A na 2020r.”

Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Otwarcie odbyło się w dniu 05.12.2019r. o godzinie 8:15.

Oferty złożyli:

1

E.P.U PRO PERFECTO

ul. Kościuszki 5 Maciowakrze

 47-280 Pawłowiczki

NIP: 8981866593

146 124,00 zł

2 x tydz.

2

ABC – Service Sp.j.

R. Brząkała, R. Gawron,

M. Nazaruk

ul. Bolesławiecka 15

53-614 Wrocław

NIP: 989-002-55-55

166 669,92

 

2 x tydz.

 

Jednocześnie informuję ,iż kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 170 000 zł brutto.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 05 grudzień 2019 19:35 Admin-mh
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 grudzień 2019 19:36 Admin-mh
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 grudzień 2019 19:38 Admin-mh