Podstawy prawne

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania naszej Instytucji.

W załącznikach umieszczono Uchwałę nr XXIV/253/2012 oraz Statut naszej Placówki, który stanowi załącznik do uchwały.

Podkategorie

Na tej stronie zamieszczamy przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania naszej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPrzepisy wewnętrzne